Privacy Statement

Deze website wordt beheerd door Libertas Investments BV.

Tijdens uw bezoek aan deze website kunnen wij persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Wij zullen deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Deze Privacy Statement bevat informatie over de doeleinden die wij hebben bij de verwerking van gegevens in verband met deze website en de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking
Libertas Investments verzamelt en verwerkt gegevens van bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn. De door u verstrekte informatie wordt gebruikt om contact met u op te nemen, of om u producten en diensten aan te bieden. Wij vernemen graag van u indien u geen interesse meer hebt om door ons geïnformeerd te worden. Dit kunt u doen per mail of post (zie onderaan). Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u van ons een bevestiging dat uw gegevens uit onze database zijn verwijderd. Door het verstrekken van informatie aan Libertas Investments instemt u er mee in dat wij uw gegevens gebruiken zoals verwoord in deze Privacy Statement.

Internetsites van derden
Deze Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Wijzigingen en vragen Privacy Statement
Wij houden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Indien u vragen hebt over deze Privacy Statement of over onze wijze van gegevensverwerking kunt u contact met ons opnemen.

Libertas Investments BV
Postbus 2717
3800 GG  Amersfoort
085 489 1850
info@libertasinvestments.nl

Een blik op onze fondsen

Onze voordelen

  • Uw belang staat altijd voorop
  • Duidelijke beleggingsstrategie
  • Inzicht in uw fondsen
  • Extra betrokkenheid omdat wij meebeleggen

Meer informatie?

Neem contact op