Duurzaamheid

Duurzaamheid speelt in toenemende mate een rol in de bedrijfsvoering van Libertas, zowel voor het vastgoed onder beheer als voor de eigen organisatie. Daar waar dit economisch mogelijk is voeren we duurzaamheidsverbeteringen door.

Het vastgoed onder beheer heeft minimaal een energielabel C en in meerderheid van de panden of units een A-label. Met de meeste bestaande huurders zijn, en met alle nieuwe huurders worden duurzaamheidsafspraken gemaakt. Daar waar technisch en economisch mogelijk, plaatsen we zonnepanelen op de daken van het vastgoed.

Libertas let in haar bedrijfsvoering op de omgevingsbelasting die zij veroorzaakt. Duurzaamheid is een selectiecriterium bij het inhuren van diensten of aankopen van producten. Vanwege de kleinschaligheid van haar organisatie heeft Libertas geen meetbare doelen vastgelegd. Naar ons idee is het belangrijker dat duurzaamheid tussen de oren zit.

We volgen de duurzaamheidsontwikkelingen in wetgeving en in de vastgoedsector. We signaleren dat ESG-eisen van banken strenger en duidelijker worden bij financieringsaanvragen, taxateurs gaan langzaamaan duurzaamheid ook in vastgoedwaarde uitdrukken, nieuwe huurders letten op de het energielabel van het vastgoed en bestaande huurders staan meer en meer open voor een duurzaamheidsdialoog. Libertas voert kortom een actief duurzaamheidsbeleid en geeft daarmee invulling aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Libertas Investments is een artikel 6 SFDR beheerder (grijs). Wij streven er naar om op termijn een artikel 8 SFDR beheerder (lichtgroen) te worden, maar kunnen daar nu nog niet aan voldoen.

Van toepassing zijnde regelgeving is:

  • SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), Europese wetgeving (EU 2019/2088) over informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector.
  • Europese wetgeving EU 2020/852, EU 2021/2139 en EU 2022/1214, beter bekend als taxonomy en beoogt een kader voor duurzame beleggingen te scheppen.
  • Europese wetgeving EU 2022/1288, beter bekend als de RTS (Regulatory Technical Standards) is een aanvulling op de SFDR.

Voor alle fondsen van Libertas Investments is het volgende van toepassing: ‘De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.’

Een blik op onze fondsen

Onze voordelen

  • Uw belang staat altijd voorop
  • Duidelijke beleggingsstrategie
  • Inzicht in uw fondsen
  • Extra betrokkenheid omdat wij meebeleggen

Meer informatie?

Neem contact op