Disclaimer

Voorwaarden voor het gebruik en bezoek van deze website

De hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden (of ‘disclaimer’) zijn van toepassing op het gebruik en het bezoek van deze website alsmede op de via de website ter beschikking gestelde informatie. Door het gebruik en/of bezoek van de website gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden.

De inhoud van deze website, waaronder de daarin opgenomen gegevens en teksten en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Libertas Investments BV. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Libertas Investments BV is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Bezoekers mogen de website raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Libertas Investments BV.

Ondanks dat er voortdurend zorg en aandacht wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan Libertas Investments BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de gegevens. Libertas Investments BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de (on)bereikbaarheid van de website. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of volledigheid van de website contact met ons op te nemen.

De inhoud van de website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Libertas Investments BV is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik van de website, daaronder begrepen, schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie of illegale kopieën van deze website.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.

 

Een blik op onze fondsen

Onze voordelen

  • Uw belang staat altijd voorop
  • Duidelijke beleggingsstrategie
  • Inzicht in uw fondsen
  • Extra betrokkenheid omdat wij meebeleggen

Meer informatie?

Neem contact op