Vastgoed Winkelcentrum De Olm BV

Supermarktondernemer Dijkman exploiteert de Jumbo supermarkt in Winkelcentrum De Olm in Krimpen aan den IJssel. Op 4 juni 2019 heeft hij, via zijn voor dit specifieke doel opgerichte Vastgoed-BV, het winkelcentrum aangekocht. Een deel van het voor de aankoop van het winkelcentrum benodigde kapitaal is opgehaald door middel van de uitgifte van obligaties ad. € 3.550.000. Deze obligaties zijn geplaatst bij beleggers. Naast de uitgifte van obligaties is de aankoop bancair gefinancierd ad. € 4.128.000. Dijkman staat bij deze financiering mede garant met zijn supermarktexploitatie. De rente op de bancaire lening is voor 10 jaar vastgezet tegen ca. 1,8% per jaar. In totaal zijn 142 obligaties uitgegeven van elk € 25.000. De minimale deelname bedraagt € 100.000 per obligatiehouder. De totale gemiddelde couponrente bedraagt 8,5% per jaar. Aflossing vindt plaats na jaar 10 tegen 110% van de nominale inleg.

Enkele kernpunten

 • Omvang uitgifte obligaties: € 3.550.000
 • Gemiddelde couponrente: 8,5% per jaar
 • Aflossing na jaar 10: 110% van nominale inleg
 • Minimale deelname: € 100.000 exclusief emissiekosten
 • Lage bankrente vanwege mede-verbondenheid supermarktexploitatie Dijkman: 1,8% per jaar voor 10 jaar vast
 • Locatie: winkelcentrum De Olm in Krimpen aan den IJssel
 • Goed functionerend en volledig verhuurd winkelcentrum
 • Huurinkomsten uit supermarkt en woningen bedragen 75% van totale huurinkomsten
 • Initiatiefnemer Libertas Investments BV belegt mee met € 200.000 via een gelieerde entiteit

Moderne Jumbo Supermarkt en overig vastgoed

De Jumbo supermarkt is in 2016 uitgebreid en volledig gemoderniseerd. De Jumbo realiseert een weekomzet van ca. € 245.000 en is daarmee dominant in haar verzorgingsgebied. De Jumbo supermarkt is langjarig verhuurd tot juni 2031. De overige huurders zijn een bloemist, vijf food gerelateerde huurders en zeven woninghuurders. Deze branchemix draagt bij aan de toekomstbestendigheid van het winkelcentrum. Diverse huurders exploiteren al vele jaren hun winkelruimte in het winkelcentrum. Eetcafé Santas ruim 25 jaar, snackbar De Krim 45 jaar, de groentewinkel bijna 30 jaar en de bloemist 20 jaar. De woninghuren en de supermarktmarkthuur tezamen bedragen ca. 75% van de totale jaarhuur. Het winkelcentrum is goed bereikbaar en kent ruime parkeergelegenheid. In januari 2021 zijn 500 zonnepanelen geplaatst om het winkelcentrum flink te verduurzamen. In juni 2021 is het naastgelegen KPN-gebouw aangekocht waarop extra parkeerplekken en een doorgaande weg voor een betere ontsluiting worden aangelegd.

Risico’s van de uitgifte van obligatie

Investeren gaat gepaard met risico’s. In het Informatiememorandum is een volledige en uitgebreide beschrijving van de risico’s opgenomen. De obligatiehouders beleggen niet in het vastgoed, maar verwerven obligaties van de Vastgoed-BV die eigenaar is van het vastgoed. De prestaties van het vastgoed gedurende de looptijd van obligaties zijn echter wel van belang voor het resultaat in de Vastgoed-BV.
Wij wijzen u graag op het belang van het goed spreiden van uw beleggingsportefeuille over verschillende beleggingscategorieën, waaronder vastgoed, en binnen elke categorie over verschillende beleggingen, zoals obligaties Vastgoed Winkelcentrum De Olm. Hierdoor verbetert u de verhouding tussen het risico en het te verwachten rendement. Wij adviseren u uw eigen adviseur te raadplegen.

Onze voordelen

 • Uw belang staat altijd voorop
 • Duidelijke beleggingsstrategie
 • Inzicht in uw fondsen
 • Extra betrokkenheid omdat wij meebeleggen

Meer informatie?

Neem contact op

Een blik op onze andere fondsen