Vastgoed Winkelcentrum De Olm BV

Na de zomer van 2019 open voor deelname: Obligatielening Vastgoed Winkelcentrum De Olm BV.

Enkele kernpunten

  • Obligatielening: € 3.550.000
  • Locatie: winkelcentrum De Olm in Krimpen aan den IJssel
  • Gemiddelde couponrente obligatiehouders: 9,5%* per jaar
  • Aanvang obligatielening: juni 2019 voor aankoop vastgoed, herplaatsing obligaties na de zomer van 2019

Structuur van de obligatielening

Na de zomer van 2019 is het Informatiememorandum beschikbaar met daarin alle voorwaarden van de obligatielening. Obligatielening Vastgoed Winkelcentrum De Olm BV financiert het vastgoed in winkelcentrum De Olm in Krimpen aan den IJssel. De belangrijkste huurder in dit winkelcentrum is Jumbo supermarkten. Deze supermarkt wordt geëxploiteerd door de succesvolle ondernemer E.C. Dijkman. Dijkman is de enig aandeelhouder van de vastgoed-BV. Vanuit de exploitatie-BV van Dijkman worden garanties vertrekt voor de obligatiehouders en wordt de eveneens aangetrokken banklening op het vastgoed afgelost.

De vastgoed-BV is bij aanvang gefinancierd met:

  • bancair vermogen van ca. € 4,1 mln. met een eerste recht van hypotheek;
  • een obligatielening van € 3,55 mln. met een tweede recht van hypotheek.

De rente op de bancaire lening is voor 10 jaar vastgezet tegen ca. 1,8% per jaar. In totaal worden 142 obligaties uitgegeven van elk € 25.000. De minimale deelname bedraagt € 100.000 per obligatiehouder. De totale gemiddelde couponrente bedraagt 9,5%* per jaar.

Moderne Jumbo Supermarkt en overig vastgoed

De Jumbo supermarkt is in 2016 uitgebreid en volledig gemoderniseerd. De Jumbo realiseert een weekomzet van ca. € 245.000 en is daarmee dominant in haar verzorgingsgebied. De Jumbo supermarkt is langjarig verhuurd tot juni 2031. Daarnaast behoren zes overige winkelunits die voorzien in de dagelijkse behoeften en zeven bovengelegen appartementen tot het vastgoedeigendom. Het winkelcentrum is goed bereikbaar en kent ruime parkeergelegenheid.

Risico’s van deze obligatielening

Aan financieren van vastgoed, waaronder deze obligatielening, zijn risico’s verbonden, zoals marktwaarderisico, leegstandsrisico, rente- en (her)financieringsrisico etc.  In het Informatiememorandum is een volledige en uitgebreide beschrijving van de risico’s opgenomen. Wij wijzen u graag op het belang van het goed spreiden van uw beleggingsportefeuille in verschillende beleggingscategorieën en binnen elke categorie over verschillende beleggingen. Hierdoor verbetert u de verhouding tussen het risico en het te verwachten rendement. Wij adviseren u uw eigen adviseur te raadplegen.

 * De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Onze voordelen

  • Uw belang staat altijd voorop
  • Duidelijke beleggingsstrategie
  • Inzicht in uw fondsen
  • Extra betrokkenheid omdat wij meebeleggen

Meer informatie?

Neem contact op

Een blik op onze andere fondsen