• meeuw

    Libertas

    >Libertas ((Lat., vrijheid).Vrij om te gaan en staan waar je wilt, om nieuwe wegen te ontdekken en nieuwe inzichten te verkrijgen. `Vrij als een vogel in de lucht`. Het doel van Libertas Investments is een bijdrage te leveren aan de financiële vrijheid van haar klanten.

Libertas Investments is een in vastgoed gespecialiseerde dienstverlener. Wij initiëren en beheren beleggingsfondsen voor de particuliere belegger. Wij staan voor langdurige samenwerking met onze beleggers en zakelijke partners, omdat wij geloven dat daarmee duurzaam rendement wordt gerealiseerd. De fondsen van Libertas Investments bieden beleggers een aantrekkelijk direct/uitkeerbaar rendement met een relatief laag risico.

Ook adviseren wij ondernemers over de aan- en verkoop en financiering van vastgoedobjecten en vergroting van de financiële haalbaarheid van aankoop, nieuwbouw, uitbreiding of herontwikkeling van projecten door fondsvorming. Het opzetten van een vastgoedbeleggingsfonds kan gezien worden als een solide additioneel financieringsmiddel en daardoor een belangrijke rol vervullen bij het realiseren van een project of transactie. Voor bijvoorbeeld supermarktondernemers biedt fondsvorming de mogelijkheid om (gedeeltelijk) eigenaar te worden van de eigen winkel, geheel afgestemd op de persoonlijke omstandigheden en wensen.

Libertas Investments is onafhankelijk en dient geen andere belangen dan die van haar beleggers. Met ruime kennis en ervaring op het gebied van vastgoed, financiering en fondsenstructurering biedt Libertas aantrekkelijke rendementen op langjarig verhuurd winkelvastgoed (met name supermarkten) met een relatief laag risico. De basis hiervan is altijd een gezonde toekomstbestendige winkelexploitatie op een goede locatie, gestaafd door uitgebreid onafhankelijk vestigingsplaatsonderzoek. Libertas opereert transparant met volledig inzicht in de financiële verwachtingen, zowel qua opbrengsten als kosten en vergoedingen. Wij communiceren op directe wijze en in begrijpelijke taal. Zo voorkomen wij onduidelijkheden of verrassingen. Wilt u meer over ons of onze producten weten? Neem dan contact op met Michael Theelen (06 5362 3784) of Louis Postma (06 2344 2134).

MVO
Libertas Investments ondersteunt Fair Back Foundation. Deze stichting heeft kleinschalige opleidingsprojecten in Ghana gerealiseerd die bijdragen aan de economische zelfstandigheid van de lokale bevolking. Fair Back is momenteel actief in Oeganda waar directe praktische hulp wordt geboden aan een aantal families. Fair Back Foundation is verbonden aan Fair Back Kringloop te Groningen die voornoemde initiatieven mede-financiert en goederen levert.